تعرفه طراحی سایت

تعرفه پیش رو، هزینه طراحی وب سایت با امکانات و ویژگی های مورد نیاز بر اساس تفکیک موضوعی کاربری وبسایت، مطابق مشحصات ارائه شده در صفحه مقایسه امکانات می باشد؛ و در صورت افزودن امکانات و قابلیت های سفارشی مدنظرتان، با توجه به نوع سفارش، به مبلغ کل افزوده می شود.

سایت شخصی

۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۲۰ روزه

هدیه: ۵۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۱۰ ساعت

کد PWDTWP

ثبت سفارش

سایت شرکتی

۸٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۳۰ روزه

هدیه: ۵۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۱۰ ساعت

کد COWDTWP

ثبت سفارش

سایت خبری

۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۴۵ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۱۵ ساعت

کد NWDTWP

ثبت سفارش

سایت دایرکتوری

۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۴۵ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۱۵ ساعت

کد DWDTWP

ثبت سفارش

سایت فروشگاهی

۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۶۰ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد SWDTWP

ثبت سفارش

سایت آموزشگاهی

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۷۵ روزه

هدیه: ۲۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد ACWDTWP

ثبت سفارش

سایت نوبت دهی

تماس بگیرید

تحویل ۷۵ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد RWDTWP

ثبت سفارش

پورتال مدیریت کاربران

تماس بگیرید

تحویل ۷۵ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد UPWDTWP

ثبت سفارش

بیمارستان هوشمند

تماس بگیرید

تحویل ۷۵ روزه

هدیه: ۲۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد SHWDTWP

ثبت سفارش