تعرفه طراحی سایت

تعرفه پیش رو، هزینه طراحی وب سایت با امکانات و ویژگی های مورد نیاز بر اساس تفکیک موضوعی کاربری وبسایت، مطابق مشحصات ارائه شده در صفحه مقایسه امکانات می باشد؛ و در صورت افزودن امکانات و قابلیت های سفارشی مدنظرتان، با توجه به نوع سفارش، به مبلغ کل افزوده می شود.

سایت شخصی

۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۲۰ روزه

هدیه: ۵۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۱۰ ساعت

کد PWDTWP

سایت شرکتی

۱۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۳۰ روزه

هدیه: ۵۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۱۰ ساعت

کد COWDTWP

سایت خبری

۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۴۵ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۱۵ ساعت

کد NWDTWP

سایت دایرکتوری

۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۴۵ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۱۵ ساعت

کد DWDTWP

سایت فروشگاهی

۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۶۰ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد SWDTWP

سایت آموزشگاهی

۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

تحویل ۷۵ روزه

هدیه: ۲۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد ACWDTWP

سامانه های مدیریت محتوای تخصصی cms

گروه نرم افزاری ترنج وب با پایش فضای کسب و کارها، تلاش نموده راهکار و بستر تخصصی هوشمند سازی و تجارت الکترونیک کسب و کارها را طراحی نموده و ارائه نماید، بسته های زیر نمونه ای از آن است که میتواند کمک حال تجارت و کسب و کار شما باشد.

سامانه دکان (فروشگاه برخط)

تماس بگیرید

تحویل ۴۵ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد SCMSTWP

سامانه باشگاه (مدیریت خدمات)

تماس بگیرید

تحویل ۴۵ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد CCMSTWP

سامانه انباردار (انبار هوشمند)

تماس بگیرید

تحویل ۴۵ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد SSCMSTWP

سامانه زنبیل (نوبت دهی)

تماس بگیرید

تحویل ۶۰ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد RCMSTWP

سامانه شهروند (مدیریت کاربران)

تماس بگیرید

تحویل ۶۰ روزه

هدیه: ۱۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد UMCMSTWP

سامانه بیمارستان هوشمند

تماس بگیرید

تحویل ۷۵ روزه

هدیه: ۲۰۰۰ مگ هاست یکساله

آموزش رایگان ۲۰ ساعت

کد SHWDTWP