تعرفه پشتیبانی و توسعه

با توجه به اینکه خدمات پشتیبانی طیف گسترده ای از خدمات را شامل می شود و هر نوع خدمت هم در میزان و بازه های زمانی متفاوت قابل ارائه خواهد بود؛ بسته های متفاوت و تخصصی را تدارک دیده ایم تا با توجه به نیاز خود بتوانید بهترین را انتخاب نمائید.

تعرفه پشتیبانی و توسعه فنی

بروزرسانی

۶۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ماهانه

کد USTWP

پشتیبانی فنی

۶۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ماهانه

کد TSTWP

توسعه

۶۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ماهانه

کد DSTWP

تعرفه پشتیبانی امنیتی

پشتیبانی امنیتی

۹۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ماهانه

کانفیگ امنیتی

پایش وبسایت

پالایش کاربران

کشف و رفع حفره های امنیتی

بروزرسانی هسته و افزونه ها

پشتیبان گیری ماهانه از پایگاه داده

پشتیبان گیری ماهانه از محتوای سایت

کد SSTWP-1

پشتیبانی امنیتی

۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات هفتگی

کانفیگ امنیتی

پایش وبسایت

پالایش کاربران

کشف و رفع حفره های امنیتی

بروزرسانی هسته و افزونه ها

پشتیبان گیری هفتگی از پایگاه داده

پشتیبان گیری هفتگی از محتوای سایت

کد SSTWP-2

پشتیبانی امنیتی

۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات روزانه

کانفیگ امنیتی

پایش وبسایت

پالایش کاربران

کشف و رفع حفره های امنیتی

بروزرسانی هسته و افزونه ها

پشتیبان گیری روزانه از پایگاه داده

پشتیبان گیری روزانه از محتوای سایت

کد SSTWP-3

تعرفه پشتیبانی محتوایی

پشتیبانی محتوایی

۴۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ۲ ساعت در ماه

نگارش و انتشار مقالات

نگارش و انتشار متون

طراحی و انتشار تصاویر

انتشار ویدئوها

ایجاد و انتشار محصولات

کد CSTWP-1

پشتیبانی محتوایی

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ۱ روز در ماه

نگارش و انتشار مقالات

نگارش و انتشار متون

طراحی و انتشار تصاویر

انتشار ویدئوها

ایجاد و انتشار محصولات

کد CSTWP-2

پشتیبانی محتوایی

۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ۴ روز در ماه

نگارش و انتشار مقالات

نگارش و انتشار متون

طراحی و انتشار تصاویر

انتشار ویدئوها

ایجاد و انتشار محصولات

کد CSTWP-3

پشتیبانی محتوایی

۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ۸ روز در ماه

نگارش و انتشار مقالات

نگارش و انتشار متون

طراحی و انتشار تصاویر

انتشار ویدئوها

ایجاد و انتشار محصولات

کد CSTWP-4

پشتیبانی محتوایی

۵٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ۱۲ روز در ماه

نگارش و انتشار مقالات

نگارش و انتشار متون

طراحی و انتشار تصاویر

انتشار ویدئوها

ایجاد و انتشار محصولات

کد CSTWP-5

پشتیبانی محتوایی

۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ۲۴ روز در ماه

نگارش و انتشار مقالات

نگارش و انتشار متون

طراحی و انتشار تصاویر

انتشار ویدئوها

ایجاد و انتشار محصولات

کد CSTWP-6

تعرفه پشتیبانی تمام عیار

بسته هایی از تمام بخش های خدمات پشتیبانی، شامل خدمات پشتیبانی و توسعه فنی، پشتیبانی امنیتی و پشتیبانی محتوایی؛ که بنا به نیازتان میتوانید یکی از بسته های ستاره ای را انتخاب نمائید.

پشتیبانی یک ستاره

۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات ماهانه

پشتیبانی و توسعه فنی ماهانه

پشتیبانی امنیتی ماهانه

پشتیبانی محتوایی ۲ ساعت ماهانه

کد STSTWP-1

پشتیبانی دو ستاره

۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات هفتگی

پشتیبانی و توسعه فنی ماهانه

پشتیبانی امنیتی هفتگی

پشتیبانی محتوایی ۴ روز ماهانه

کد STSTWP-2

پشتیبانی سه ستاره

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

دوره پرداخت ماهانه

ارائه خدمات روزانه

پشتیبانی و توسعه فنی ماهانه

پشتیبانی امنیتی روزانه

پشتیبانی محتوایی ۲۴ روز ماهانه

کد STSTWP-3