طراحی سایت

طراحی سایت مهمترین خدمت گروه نرم افزاری ترنج است که شامل انواع وبسایت های شخصی، شرکتی، خبری، دایرکتوری، فروشگاهی، آموزشگاهی، نوبت دهی، پورتال مشتریان و… می باشد؛ و هر نوع وبسایت و ویژگی ها و امکاناتش در قالب یک بسته خدمت تعریف شده است.

بسته های طراحی سایت