قوانین ترنج وب

قوانین ترنج وب به منظور رفع هرگونه شبهه و ابهام؛ و پیشگیری از بروز مشکل و اختلاف نظر بین مشتریان محترم و گروه نرم افزاری ترنج وب، حین اجرا و پس از اجرای سفارشات و خدمات تدوین گردیده اند و ملاک عمل برای ارائه هرگونه خدمت و اجرای هرگونه سفارش می باشد.


بخش اول: تعاریف

۱-۱ کارفرما: کسی است که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به ثبت سفارش و پرداخت هزینه سفارش و خدمات می نماید.

۲-۱ مجری: ارائه دهنده خدمات و مجری سفارشات بر اساس سفارش ثبت شده توسط مشتری و یا قرارداد منعقد شده با مشتری.

۳-۱ خدمات: هر یک از خدمات نرم افزاری، فنی و پشتیبانی قابل ارائه توسط مجری.

۴-۱ تعرفه: فهرست کامل خدمات قابل ارائه همراه با ویژگی ها و محدودیت ها و قیمت ها به نحوی که کارفرما کاملا آگاه گردد.

۵-۱ نوع وبسایت:

۱-۵-۱ نوع عملکرد وبسایت از منظر ایستا و یا پویا بودن وبسایت.

۲-۵-۱ نوع کاربری وبسایت از منظر شخصی، شرکتی، فروشگاهی، آموزشگاهی، خبری و سفارشی بودن.

۳-۵-۱ نوع وبسایت از منظر چند زبانه بودن وبسایت (تک زبانه، فارسی/انگلیسی، فارسی/انگلیسی/عربی، و…).

۶-۱ تحویل خدمات: ارائه شناسه و کلمه عبور استفاده از سفارشات و خدمات و یا اعلام انجام سایر خدمات بر اساس فاکتور یا قرارداد بین کارفرما و گروه نرم افزاری ترنج وب.

۷-۱ بالا بودن وبسایت: در دسترس بودن عمومی وبسایت در شبکه اینترنت در حداقل ٢ نقطه مختلف از دنیا.


بخش دوم: هویت

۱-۲ هویت مجری: گروه نرم افزاری ترنج وب با نام تجاری ترنج وب، با نشانی وبسایت https://toranjweb.ir که در این توافق نامه مجری نامیده می شود.

۲-۲ هویت کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بانک اطلاعات مشتریان مجری وجود دارد و سفارشات ثبت شده و قراردادهای منعقد شده تحت اطلاعات وی مدیریت می شود.

۳-۲ در مورد کارفرمایان با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار معرفی می گردد. این نماینده نسبت به سفارش ثبت شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده کارفرما بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق و عملکرد مالکیتی و مسئولیتی کارفرما نخواهد داشت.

۴-۲ برای حفظ حقوق قانونی کارفرمایان، کلیه کارفرمایان موظف به ارائه اطلاعات هویتی خود شامل رونوشت شناسنامه، رونوشت کارت ملی برای اشخاص حقیقی و درخواست اشخاص حقوقی همراه با رونوشت روزنامه رسمی و رونوشت آخرین آگهی تغییرات، به مجری می باشند. در صورتیکه مجری، در هنگام تکمیل فرآیند خرید و به جهت تسهیل و تسریع امور، اقدام به دریافت و کنترل این مدارک ننماید، پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای مجری محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به مجری، حقوق مالکیتی کارفرما ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده کارفرما خواهد بود. مجری مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ کارفرمایان و نمایندگان آنها ندارد.

۵-۲ کارفرما اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و نشانی ها وشماره تماس ها و همانند اینها، صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها می کوشد. مجری حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از خریدار دریافت نماید. مجری حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سفارش و یا خدمت اقدام نماید.

۶-۲ مالکیت خدمت یا سفارش و کلیه مسئولیت ها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده کارفرما و یا نماینده خریدار هر یک به تنهائی می باشد.

۷-۲ در صورتیکه در راستای کاهش هزینه و یا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید، به جای مشخصات کارفرما مشخصات ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد، همچنان مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیت های قانونی بر عهده کارفرما خواهد بود.


بخش سوم: نحوه ارتباط طرفین با هم

۱-۳ روش ارتباطی مستند مجری با کارفرما، آدرس رایانامه کارفرما که در بانک اطلاعات کارفرمایان ثبت شده است و پاسخ به رایانامه های ارسالی خریدار به رایانامه پشتیبانی مجری، خواهد بود.

۲-۳ روش ارتباطی مستند کارفرما با مجری، ارسال رایانامه به واحد پشتیبانی مجری به نشانی support[@]toranjweb.ir خواهد بود.

۳-۳ استفاده از رایانامه توسط کارفرما برای تسهیل انجام کار مقدور بوده لیکن روش مستند در موارد شبهه انگیز برای کارفرما محسوب نمی گردد.

۴-۳ مجری مسئولیتی نسبت به تبعات و خسارات وارد بر کارفرمایی که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع مجری نرسانده است ندارد.


بخش چهارم: تغییرات

۱-۴ تغییرات قوانین: قوانین استفاده از خدمات مجری تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی و توافقات مجامع بین المللی ناظر بر خدمات قابل ارائه مجری و از آنجا که این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین الملل به طور آنلاین و ماهانه امکان تغییر دارند، مجری حق تغییرات آتی در قوانین را بر خود محفوظ می داند و نسخه قوانین بروز شده را از طریق پیوند به صفحه قوانین در وب سایت مجری در دسترس عموم خواهد بود. در ضمن مجری مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر درخصوص تغییرات احتمالی نداشته و کارفرما می بایست موارد را در صورت نیاز با مراجعه به وب سایت مجری کنترل نماید.

۲-۴ تغییرات تعرفه:

۱-۲-۴ در صورت تغییر تعرفه در حین استفاده از خدمات، کارفرما در صورت تمایل به ارتقا در بسته خدمت فعلی خود موظف به رعایت قیمت های جدید خواهد بود. لیکن خدمات پرداخت شده با تعرفه قبلی تا پایان دوره آن ارائه می گردد.

۲-۲-۴ هزینه های کارشناسی نیروی فنی و یا سایر خدماتی که در هنگام استفاده از یک خدمت تسویه شده، مورد نیاز واقع می گردد، تابع تعرفه روز درخواست جدید کارفرما می باشد.

۳-۲-۴ تغییرات تعرفه از طریق وبسایت منعکس شده و کارفرما موظف به تبعیت از آن برای سفارشات جدید می باشد.

۴-۴ تغییر مالکیت: تغییر مالکیت خدمت ارائه شده (وب سایت، نرم افزار) امکان پذیر نمی باشد و کارفرما حق فروش یا واگذاری وبسایت موضوع سفارش را ندارد. و در صورت نقض این مورد، مجری هیچ گونه تعهدی در رابطه با سفارش به کارفرما ندارد.


بخش پنجم: تحویل خدمات

۱-۵ نحوه تحویل:

۱-۱-۵ پس از پرداخت مبلغ سفارش و تسویه مالی توسط کارفرما، و پس از انجام و اتمام فرآیند اجرای سفارش یا ارائه خدمت توسط مجری، مراتب جهت اعلام اتمام و پروژه و هماهنگی جلسه تحویل، از طریق یکی از روش های: تماس تلفنی، ارسال پیامک و ارسال رایانامه به شماره تماس، شماره همراه و یا نشانی رایانامه مندرج در قرارداد به کارفرما اطلاع داده می شود. عدم دسترسی کارفرما به شماره تماس، شماره همراه، و نشانی رایانامه مورد نظر مانع تحویل خدمت نمی گردد و در اینصورت مسئولیت بر عهده کارفرما می باشد.

۲-۱-۵ مجری مسئولیتی در قبال عدم تطابق خدمت با نیاز کارفرما و یا عدم استفاده کارفرما از سفارش ثبت شده و تحویل شده را ندارد.

۲-۵ زمان تحویل: بسته به نوع سفارش متفاوت بوده که حداقل زمان در اطلاعات بسته های خدماتی در وبسایت مجری اعلام گردیده، منتهی ملاک عمل زمان تعیین شده در ماده مدت انجام موضوع قرارداد در قرارداد منعقد شده می باشد.


بخش ششم: مرجع قضاوت

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، کارفرما موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد پشتیبانی از طریق ارسال رایانامه به نشانی support[@]toranjweb.ir اقدام نماید. تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از ١۵ روز کاری، خریدار می تواند به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند.


بخش هفتم: تعهدات کارفرما

۱-۷ کارفرما موظف است قبل از ثبت سفارش، درخواست خدمات، عقد قرارداد و یا پرداخت هزینه سفارش، خدمات و قرارداد، قوانین مجری را که در وبسایت مجری و قرارداد بیان شده بدقت مطالعه و بررسی نماید. و در غیر اینصورت تمامی عواقب ناشی از این موضوع بر عهده کارفرما می باشد.

۲-۷ ثبت سفارش، درخواست خدمات، عقد قرارداد و یا پرداخت هزینه سفارش، خدمات و قرارداد توسط کارفرما به معنای پذیرش تمام قوانین مجری می باشد و کارفرما ملزم به رعایت قوانین مجری می باشد.

۲-۷ کارفرما موظف است مدارک هویتی مالک وبسایت را جهت ثبت و تمدید دامنه و خرید و تمدید سامانه میزبانی به مجری ارائه نماید.

۲-۷ کارفرما موظف است مبلغ انجام سفارش یا ارئه خدمات را طبق شرایط ذکر شده در قرارداد در ماده مبلغ قرارداد به مجری پرداخت نماید.

۳-۷ کارفرما موظف است پس از ارائه طرح اولیه توسط مجری، محتوای لازم جهت تکمیل وبسایت را ظرف مدت ۴۸ ساعت تحویل مجری دهد.


بخش هشتم: تعهدات مجری

۱-۸ انجام فعالیت های طراحی مرتبط با موضوع قرارداد توسط مجری و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پروژه.

۲-۸ رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که کارفرما در اختیار مجری قرار می دهد و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

۳-۸ طراحی و پیاده سازی کافی در چهارچوب اصول و موازین علمی (استاندارد) و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازی موضوع قرارداد.


بخش نهم: کسورات قانونی

مبلغ قرارداد، مذکور در ماده مبلغ قرارداد، مبلغ خالص دریافتى مجری از کارفرما می باشد و پرداخت هرگونه کسورات قانونى مربوط به قرارداد، انجام سفارش و ارائه خدمات بر عهده ى کارفرما می باشد.


بخش دهم: حقوق مالکیت مادی و معنوی

۱-۱۰ کلیه حقوق مادی و معنوی طرح متعلق به کارفرما می باشد و مجری پس از کسب اجازه از کارفرما می تواند از نتایج مذکور استفاده نماید.

۲-۱۰ کارفرما مجاز به حذف امضاء، نام و نشانی مجری از وبسایت نمی باشد. در صورتیکه کارفرما درخواست عدم امضای طرح نماید، میبایست مبلغ اعلام شده توسط مجری را به عنوان هزینه عدم درج امضاء، نام و نشان مجری در طرح، به مجری پرداخت نماید و رضایت مجری را حاصل نماید.

۳-۱۰ در صورت حذف و یا ویرایش هر یک از امضاء، نام و نشانی مجری از موضوع سفارش، خدمت و یا قرارداد بدون اجازه و رضایت مجری، مجری مجاز است بدون هماهنگی با کارفرما ارائه خدمت یا انجام سفارش را متوقف نماید و یا موضوع سفارش، خدمت و یا قرارداد را مسدود نماید. که در این صورت همه موارد بر عهده کارفرما می باشد و برای ادامه ارائه خدمت و یا رفع مسدوی کارفرما ملزم به پرداخت خسارت به مجری به میزان اعلام شده توسط مجری می باشد.

۴-۱۰ مجری مجاز است بدون هماهنگی با کارفرما از وبسایت طراحی شده بعنوان نمونه کار و رزومه استفاده نماید.


بخش یازدهم: شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و قدرت طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین مکلف هستند مراتب را به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهند و طرفین نسبت به ختم، تعلیق و یا ادامه قرارداد با توافق یکدیگر اتخاذ تصمیم خواهند نمود. در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.


بخش دوازدهم: پذیرش مواد قوانین

با پرداخت مبلغ سفارش، خدمات و یا قرارداد، کارفرما مواد قوانین مجری را پذیرفته و ملزم به رعایت تمام موارد می باشد و نیازی به اخذ امضاء از کارفرما وجود ندارد.