نمونه کار طراحی وبسایت ۱۳۹۶-۱۰-۶ ۰۰:۴۴:۳۲ +۰۳:۳۰

نمونه کار طراحی وبسایت


مشتریان محترم ترنج وب که قصد ثبت سفارش طراحی وبسایت را دارند، میتوانند در این صفحه تعدادی از نمونه وبسایت های طراحی شده توسط برنامه نویسان گروه نرم افزاری ترنج وب را که شامل انواع وبسایت های شخصی، شرکتی، سازمانی، فرهنگی، و فروشگاهی میباشد مشاهده نموده؛ و از نمونه کارهای مورد نظر به عنوان نمونه کار مورد علاقه در هنگام ثبت سفارش طراحی وب سایت استفاده نمایند:

وبسایت قلمداد

نام وبسایت: قلمداد

نوع وبسایت: هنری

مالک وبسایت: سرای اهل قلم؛ هنر و اندیشه

تاریخ طراحی: ۱۳۹۱/۰۹

نشانی وبسایت: GHALAMDAD.IR

وبسایت جهادگر

نام وبسایت: جهادگر

نوع وبسایت: پورتال

مالک وبسایت: گروه جهادی محمد رسول الله

تاریخ طراحی: ۱۳۹۳/۰۴

نشانی وبسایت: JAHADGAR.ORG

وبسایت کالای ایرانی

نام وبسایت: کالای ایرانی

نوع وبسایت: پورتال

مالک وبسایت: پویش مردمی کالای ایرانی

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۰۷

نشانی وبسایت: KALAIEIRANI.IR

وبسایت آموزشگاه راه روشن

نام وبسایت: آموزشگاه راه روشن

نوع وبسایت: علمی ، آموزشی

مالک وبسایت: آموزشگاه راه روشن اصفهان

تاریخ طراحی: ۱۳۹۴/۰۱

نشانی وبسایت: ISF.RAHEROSHAN.ORG

وبسایت مقدس

نام وبسایت: مقدس

نوع وبسایت: فرهنگی

مالک وبسایت: مرکز نشر معارف دفاع مقدس

تاریخ طراحی: ۱۳۹۳/۰۶

نشانی وبسایت: MOQADAS.IR

وبسایت مقدس

نام وبسایت: کارستان

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: هلدینگ دهکده امن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۰۴

نشانی وبسایت: KARESTAN.ORG

وبسایت دیده بان

نام وبسایت: دیدهبان

نوع وبسایت: فرهنگی

مالک وبسایت: باشگاه افسران جنگ نرم

تاریخ طراحی: ۱۳۹۳/۰۱

نشانی وبسایت: DEEDEHBAN.IR

وبسایت سراج نور

نام وبسایت: سراج نور

نوع وبسایت: فرهنگی

مالک وبسایت: بنیاد فرهنگی سراج نور

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۰۵

نشانی وبسایت: SERAJENOOR.IR

وبسایت مرکز فرهنگی راه روشن

نام وبسایت: راه روشن

نوع وبسایت: فرهنگی

مالک وبسایت: مرکز فرهنگی راه روشن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۴/۱۰

نشانی وبسایت: MFRAHEROSHAN.IR

وبسایت شرکت راه روشن

نام وبسایت: راه روشن

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: شرکت راه روشن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۰۴

نشانی وبسایت: RAHEROSHAN-CO.IR

وبسایت موج مدیا

نام وبسایت: موج

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: موسسه موج حامی رسانه

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۰۸

نشانی وبسایت: MOJMEDIA.COM

وبسایت کلید نیوز

نام وبسایت: روزنامه کلید

نوع وبسایت: خبری

مالک وبسایت: روزنامه کلید

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۱۱

نشانی وبسایت: KELIDNEWS.COM

وبسایت نظرسنجی کلید نیوز

نام وبسایت: نظرسنجی کلید

نوع وبسایت: خبری

مالک وبسایت: روزنامه کلید

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۱۱

نشانی وبسایت: VOTE.KELIDNEWS.COM

وبسایت ترنج هاست

نام وبسایت: ترنج هاست

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: گروه میزبانی وب ترنج هاست

تاریخ طراحی: ۱۳۹۶/۰۱

نشانی وبسایت: TORANJHOST.IR