نمونه کار طراحی وبسایت

مشتریان محترم ترنج وب که قصد ثبت سفارش طراحی وبسایت را دارند، می توانند در این صفحه تعدادی از نمونه وبسایت های طراحی شده توسط برنامه نویسان گروه نرم افزاری ترنج وب را که شامل انواع وبسایت های شخصی، شرکتی، سازمانی، فرهنگی، و فروشگاهی می باشد مشاهده نموده؛ و از نمونه کارهای مورد نظر به عنوان نمونه کار مورد علاقه در هنگام ثبت سفارش طراحی وب سایت استفاده نمایند:

وبسایت قلمداد

نام وبسایت: قلمداد

نوع وبسایت: شخصی

مالک: سرای اهل قلم؛ هنر و اندیشه

تاریخ طراحی: ۱۳۹۱/۰۹

نشانی وبسایت: OLD.GHALAMDAD.IR

وبسایت جهادگر

نام وبسایت: جهادگر

نوع وبسایت: شرکتی

مالک: گروه جهادی محمد رسول الله

تاریخ طراحی: ۱۳۹۳/۰۴

نشانی وبسایت: MRJG.IR

وبسایت موج مدیا

نام وبسایت: موج مدیا

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: موسسه موج حامی رسانه

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۰۸

نشانی وبسایت: MOJMEDIA.COM

وبسایت کلید نیوز

نام وبسایت: روزنامه کلید

نوع وبسایت: خبری

مالک وبسایت: روزنامه کلید

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۱۱

نشانی وبسایت: KELIDNEWS.COM

وبسایت ترنج هاست

نام وبسایت: ترنج هاست

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: گروه میزبانی ترنج هاست

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۱۲

نشانی وبسایت: TORANJHOST.IR

چمرانیها

نام وبسایت: چمرانیها

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: مرکز فرهنگی شهید چمران

تاریخ طراحی: ۱۳۹۶/۱۱

نشانی وبسایت: CHAMRANEEHA.IR

وبسایت قلمداد

نام وبسایت: قلمداد؛ حرکت دوم

نوع وبسایت: شخصی

مالک: سرای اهل قلم؛ هنر و اندیشه

تاریخ طراحی: ۱۳۹۷/۰۹

نشانی وبسایت: GHALAMDAD.IR

رضوانی گیم

نام وبسایت: رضوانی گیم

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: هلدینگ رضوانی

تاریخ طراحی: ۱۳۹۷/۱۲

نشانی وبسایت: REZVANIGAME.COM

سامانه مدیریت باشگاه

نام وبسایت: رضوانی کارت

نوع وبسایت: سامانه باشگاه

مالک وبسایت: هلدینگ رضوانی

تاریخ طراحی: ۱۳۹۸/۰۲

نشانی وبسایت: REZVANICARD.IR

پورتال خادم

نام وبسایت: پورتال خادم

نوع وبسایت: سامانه شهروند

مالک: مرکز خادم ستاد مرکزی اربعین

تاریخ طراحی: ۱۳۹۸/۰۶

نشانی وبسایت: KHADEM.NET

فروشگاه بازارچه

نام وبسایت: بازارچه

نوع وبسایت: سامانه دکان

مالک وبسایت: پردیس جهادی

تاریخ طراحی: ۱۳۹۹/۰۵

نشانی وبسایت: BAZARCHEH.ME