نمونه کار طراحی وبسایت

مشتریان محترم ترنج وب که قصد ثبت سفارش طراحی وبسایت را دارند، می توانند در این صفحه تعدادی از نمونه وبسایت های طراحی شده توسط برنامه نویسان گروه نرم افزاری ترنج وب را که شامل انواع وبسایت های شخصی، شرکتی، سازمانی، فرهنگی، و فروشگاهی می باشد مشاهده نموده؛ و از نمونه کارهای مورد نظر به عنوان نمونه کار مورد علاقه در هنگام ثبت سفارش طراحی وب سایت استفاده نمایند:

وبسایت قلمداد

نام وبسایت: قلمداد

نوع وبسایت: فرهنگی

مالک وبسایت: سرای اهل قلم؛ هنر و اندیشه

تاریخ طراحی: ۱۳۹۱/۰۹

نشانی وبسایت: OLD.GHALAMDAD.IR

وبسایت جهادگر

نام وبسایت: جهادگر

نوع وبسایت: فرهنگی

مالک وبسایت: گروه جهادی محمد رسول الله

تاریخ طراحی: ۱۳۹۳/۰۴

نشانی وبسایت: JAHADGAR.ORG

وبسایت کالای ایرانی

نام وبسایت: کالای ایرانی

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: پویش مردمی کالای ایرانی

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۰۷

نشانی وبسایت: KALAIEIRANI.IR

وبسایت شرکت راه روشن

نام وبسایت: راه روشن

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: شرکت راه روشن

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۰۴

نشانی وبسایت: RAHEROSHAN-CO.IR

وبسایت موج مدیا

نام وبسایت: موج

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: موسسه موج حامی رسانه

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۰۸

نشانی وبسایت: MOJMEDIA.COM

وبسایت کلید نیوز

نام وبسایت: روزنامه کلید

نوع وبسایت: خبری

مالک وبسایت: روزنامه کلید

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۱۱

نشانی وبسایت: KELIDNEWS.COM

وبسایت ترنج هاست

نام وبسایت: ترنج هاست

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: گروه میزبانی ترنج هاست

تاریخ طراحی: ۱۳۹۵/۱۲

نشانی وبسایت: TORANJHOST.IR

چمرانیها

نام وبسایت: چمرانیها

نوع وبسایت: فرهنگی

مالک وبسایت: مرکز فرهنگی شهید چمران

تاریخ طراحی: ۱۳۹۶/۱۱

نشانی وبسایت: CHAMRANEEHA.IR

راسخ سازه

نام وبسایت: راسخ سازه

نوع وبسایت: شرکتی

مالک وبسایت: گروه راسخ سازه

تاریخ طراحی: ۱۳۹۷/۰۲

نشانی وبسایت: RASEKHSAZE.IR

وبسایت قلمداد

نام وبسایت: قلمداد؛ حرکت دوم

نوع وبسایت: فرهنگی

مالک وبسایت: سرای اهل قلم؛ هنر و اندیشه

تاریخ طراحی: ۱۳۹۷/۰۹

نشانی وبسایت: GHALAMDAD.IR